MURTADIN_KAFIRUN
Latest topics
Gallery


Akhlakul Karimah Empty
MILIS MURTADIN_KAFIRUN
MURTADIN KAFIRUNexMUSLIM INDONESIA BERJAYA12 Oktober Hari Murtad Dari Islam Sedunia

Kami tidak memfitnah, tetapi menyatakan fakta kebenaran yang selama ini selalu ditutupi oleh muslim untuk menyembunyikan kebejatan nabinya

Menyongsong Punahnya Islam

Wadah syiar Islam terlengkap & terpercaya, mari sebarkan selebaran artikel yang sesungguhnya tentang si Pelacur Alloh Swt dan Muhammad bin Abdullah yang MAHA TERKUTUK itu ke dunia nyata!!!!
 

Kebrutalan dan keberingasan muslim di seantero dunia adalah bukti bahwa Islam agama setan (AJARAN JAHAT,BUAS,BIADAB,CABUL,DUSTA).  Tuhan (KEBENARAN) tidak perlu dibela, tetapi setan (KEJAHATAN) perlu mendapat pembelaan manusia agar dustanya terus bertahan

Subscribe to MURTADIN_KAFIRUN

Powered by us.groups.yahoo.com

Who is online?
In total there are 5 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 5 Guests :: 1 Bot

None

[ View the whole list ]


Most users ever online was 354 on Wed 26 May 2010, 4:49 pm
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Social bookmarking

Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of MURTADINKAFIRUN on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of MURTADIN_KAFIRUN on your social bookmarking website


Akhlakul Karimah

Page 1 of 5 1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

Akhlakul Karimah Empty Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Mon 28 Feb 2011, 10:14 pm

Akal dan nurani seorang setiap manusia dapat dilihat melalui kelakuan yang biasa ia tampakkan dalam keseharian. Dengan kata lain, akhlak merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketinggian akal dan nurani seseorang.

Aisyah ra pernah menuturkan:
“Rasulullah bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji, beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan”. (HR. Ahmad)

Al-Husein cucu Rasulullah saw menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Ia berkata: “Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah saw terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau, ayahku menuturkan: “Beliau saw senantiasa tersenyum, luhur budi pekerti lagi rendah hati, beliau bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya”.

Seorang lelaki menemui Rasulullah saw dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah agama itu?”. Rasulullah saw menjawab, “Akhlak yang baik”. Kemudian ia mendatangi Nabi dari sebelah kanannya dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah agama itu?”. Nabi saw menjawab, “Akhlak yang baik”. Kemudian ia menghampiri Nabi saw dari sebelah kiri dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah agama itu?”. Dia bersabda, “Akhlak yang baik”. Kemudian ia mendatanginya dari sebelah kirinya dan bertanya, “Apakah agama itu?”. Rasulullah saw menoleh kepadanya dan bersabda, “Belum jugakah engkau mengerti? Agama itu akhlak yang baik”. (al-Targhib wa al-Tarhib 3:405)

Nabi saw bersadba, “Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang berakhlak baik”. (HR. Abu Dawud)

Dengan demikian, ibadah dan akhlak merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ibadah dan akhlak laksana pohon dengan buahnya. Kualitas akhlak merupakan cermin dari kualitas ibadah seseorang. Setiap manusia pastilah memiliki akhlak. Dan setiap akhlakqul karimah merupakan buah dari ketaataannya kepada Allah swt.

Kata akhlak secara etimologi berasal dari kata al-akhlaaqu yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluqu yang berarti tabiat, kelakuan, perangai, adat kebiasaan atau khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat.

Pengertian Akhlak
Secara terminologi, akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada dan memanifestasikan nilai-nilai Iman, Islam dan Ihsan.

Menurut Imam Ghazali, akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran.

Sedangkan karimah berarti mulia, terpuji, baik. Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah.

Peranan Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan
Aqidah yang kuat merupakan akar bagi tegak dan kokohnya bangunan Islam. Kemudian syariah dan ibadah merupakan cabang-cabang yang akan membuatnya semakin rimbun, tampak subur, teduh dan kian menjulang. Sementara akhlak adalah buah yang akan dihasilkan oleh pohon yang berakarkan aqidah serta bercabang syariah dan berdaun ibadah. Pohon yang baik, tentunya akan menghasilkan buah yang baik. Maka aqidah, syariah serta ibadah yang mantab tentunya akan menghasilkan akhlak yang mantab pula, yaitu akhlakul karimah.

Akhlak merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat mendasar dan vital. Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Rasulullah saw ke muka bumi ini yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sebagimana tertuang dalam salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim)

Selain itu, Rasulullah saw juga bersabda:
“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Berdasarkan hadits di atas, dapat dilihat bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia bukan hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja, namun bagi seluruh manusia.

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. QS. Al Anbiyaa: 107

Ayat ini dikaitkan dengan hadits yang berbunyi “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim) menyiratkan satu isyarat bahwa Rasulullah saw diutus untuk akhlak manusia yang merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah swt. Akhlak mulia menjadi salah satu perintah vital di dalam Al Quran yang dilaksanakan dengan meneladani Rasulullah saw.

‘Aisyah ra. ditanya mengenai akhlaq Rasulullah saw, maka beliau menjawab “Akhlaq Rasulullah adalah Al Quran”. (HR. Muslim)

Dunia ini adalah alam sosialis yang mengharuskan setiap manusia atau bahkan hewan dan tumbuhan untuk dapat saling berinteraksi dengan baik. Dan itulah urgensi dari akhlakul karimah, sebagai sarana yang dapat melahirkan kehidupan sosial yang tenteram tanpa gontok-gontokan.

Pada hakikatnya, hidup adalah untuk beribadah kepada Allah swt semata sebagaimana firman Allah swt yang artinya:

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” QS. Adz Dzariyaat:56

Dan tentunya, ketenteraman dalam beribadah akan semakin mudah diraih manakala ketenteraman kehidupan pun ada. Dan ketenteraman hidup tentunya akan sangat membutuhkan timbal balik akhlakul karimah antar individu.

Nabi saw bersabda, “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?”. Mereka menjawab, “Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta”. Beliau lalu menjelaskan, “orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat, puasa dan zakatnya. Namun ia pernah mencela orang, mencaci orang, memakan harta orang, memukul dan menumpakan darah orang. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua, diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Maka iapun dilemparkan ke neraka.” (HR. Muslim dan Tirmidzi)

Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman”. Mereka bertanya, “Siapa ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya.” (HR. Muslim dan Imam Ahmad)

Beberapa orang datang kepada Rasulullah saw. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, fulanah terkenal rajin mengerjakan shalat, berpuasa dan berzakat. Hanya saja, ia sering menyakiti tetangganya”. Rasul saw menjawab, “Dia di neraka”. Lalu disebutkan ada seorang wanita yang shalat, puasa dan zakatnya biasa saja tetapi ia tidak menyakiti tetangganya. Maka Rasul saw menjawab, “Dia di surga”.

Bagaimana mungkin seorang yang rajin beribadah dapat masuk neraka, sementara yang biasa-biasa saja masuk surga hanya karena yang rajin beribadah suka menyakiti tetangganya sedangkan yang biasa-biasa saja tidak pernah menyakiti tetangganya? Mudah saja. Loginya, seorang yang biasa menyakiti tetangganya tentunya ia mempunyai hutang yang harus dibayar di akhirat. Bagaimana jika hutang atau dosa kepada tetangganya itu ternyata jauh lebih besar ketimbang amal ibadahnya? Tentu saja jawabannya adalah “Neraka”. Yang harus kita ingat adalah, kita tidak pernah tahu bahwa keburukan yang kita lakukan kepada sesama dan kita anggap sepele ternyata besar di mata Allah swt karena meninggalkan luka yng teramat mendalam di hati hamba-Nya. Sebaliknya, kita juga tidak pernah tahu manakala amala ibadah yang kita sangka sangat besar, ternyata sangat sepele bahkan tidak bernilai di mata Allah swt karena berunsur riya’ dan sebagainya. Wallahua’lam

Syarat-Syarat (Kriteria) Akhlak
Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai akhlak jika ia memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Dilakukan berulang-ulang (continue). Jika dilakukan sekali saja atau jarang-jarang maka tidak dapat disebut sebagai akhlak. Sebagai contoh: jika seseorang tiba-tiba memberi hadiah kepada orang lain karena alasan tertentu maka orang tersebut tidak dapat dikatakan berakhlak mulia.
2.Timbul dengan sendirinya, tanpa pikir-pikir atau ditimbang berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasan baginya. Jika suatu pernuatan dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbang-timbang, apalagi karena terpaksa maka perbuatan itu bukanlah pencerminan akhlak. (Ensiklopedi Islam, Jilid I, 1993:102)

Sifat Akhlak Islami
Bagaimanakah yang dimaksud dengan akhlak Islami? Akhlak Islami bersumber dari Al Quran dan Al Hadits, sifatnya tetap (tidak berubah-ubah) dan ia berlaku untuk selamanya-lamanya. Sedangkan etika dan moral hanya bersumber dari adat istiadat dan pikiran manusia, ia hanya berlaku pada waktu tertentu dan di tempat tertentu saja, ia selalu berubah-ubah (berubah-ubah seiring bergantinya masa dan kepemimpinan). Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos yang berarti kebiasaan. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Baik dan buruk dalam pandangan akhlak adalah bergantung pada Al Quran dan Hadits yang selamanya tidak akan pernah berubah. Sedangkan dalam pandangan etika dan moral, baik dan buruk adalah bergantung kepada adat istiadat dan pemikiran manusia yang masih berlaku di suatu waktu dan tempat.

KESIMPULAN
Kemuliaan akhlak adalah maklumat utama bagi ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw tentang tujuan pengutusan beliau ke muka bumi:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim)

Berdasarkan pengertiannya, maka akhlak bukanlah sesuatu yang ada dan melekat pada diri seseorang dengan sendirinya, melainkan ditanam dan dilekatkan melalui suatu usaha atau proses (pembiasaan).

Fungsi akhlakul karimah dalam kehidupan adalah sebagai buah dari satu-satunya latar belakang diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah (menyembah) kepada Allah swt. Karena akhlakul karimah merupakan cermin dari berbagai aktivitas ibadah kepada Allah swt. Tanpa buah (akhlakul karimah) ini maka ibadah hanyalah sebagai upacara dan gerak-gerik yang tidak memiliki nilai dan manfaat apa-apa.

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by agus on Mon 28 Feb 2011, 10:19 pm

Cocok buat mata kuliah tambahan buat si bandot neh bro... :04: :04: :04:

_________________
Jika pikiran bisa memikirkannya, dan hati saya dapat mempercayainya - maka saya bisa mencapainya
agus
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 13070
Registration date : 2010-04-16

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Christ Killer on Wed 02 Mar 2011, 12:00 am

arahan belajar yang tepat buat para tetangga.. gak ada dalam kitab-kitab mereka kecual kasih sayang doank, kasih sayang yang tabu tanpa adab yang jelas..

_________________
Akhlakul Karimah 380756 Akhlakul Karimah 380756 ARE U CHRIST???!!!!GET OOUT OFF MY FACE OR I KILL U ALL!!! Akhlakul Karimah 380756 Akhlakul Karimah 380756 Akhlakul Karimah 861520 Akhlakul Karimah 861520 Akhlakul Karimah 861520 Akhlakul Karimah 861520
(ANE PERJELAS ARTINYE.. ARE U CHRIST??? (APE KM SI KRIS???? = MAKSUDNYE TEMEN ANE YANG NAMENYE KRISS) BUKAN AGAME YEE...) GET OOUT OFF MY FACE OR I KILL U ALL!!! = PERGI DAH ALO YANG NAMENYE SI KRIS, ATAU ANE KILL ENTE YANG NAMENYE KRISS SEMUANYE.. KARENE SI KRISS DULU WAKTU ANE KECIL TAMBENG DAN SUKE GANGGUIN ANAK-ANAK KECIL... GITU CUYYY..) JADI GA ADE MAKSUD ANE BERKATE KASAR TERHADAP AGAME.. TAPI ANE CUMA TAKUT ALO-ALO SI KRIS ADE DISINI... MAKASIH YAK UDAH DI BACE.. ASSALAMU'ALAIKUM...
Christ Killer
Christ Killer
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 2276
Age : 1000
Location : USA
Job/hobbies : KILLING NASRANI NOT NASRUDIN
Humor : I WILL KILL U CHRIST...
Reputation : 2
Points : 5894
Registration date : 2011-01-19

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by agus on Wed 02 Mar 2011, 12:32 am

@Christ Killer wrote:arahan belajar yang tepat buat para tetangga.. gak ada dalam kitab-kitab mereka kecual kasih sayang doank, kasih sayang yang tabu tanpa adab yang jelas..

Semoga mereka tidak bosan untuk terus belajar...Akhlakul Karimah SFun_joke

_________________
Jika pikiran bisa memikirkannya, dan hati saya dapat mempercayainya - maka saya bisa mencapainya
agus
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 13070
Registration date : 2010-04-16

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Christ Killer on Wed 02 Mar 2011, 12:37 am

yang terpenting yang ngajarinnya dan pembimbingnya jangan ampe stress ngadepinnya..
Akhlakul Karimah 706181

_________________
Akhlakul Karimah 380756 Akhlakul Karimah 380756 ARE U CHRIST???!!!!GET OOUT OFF MY FACE OR I KILL U ALL!!! Akhlakul Karimah 380756 Akhlakul Karimah 380756 Akhlakul Karimah 861520 Akhlakul Karimah 861520 Akhlakul Karimah 861520 Akhlakul Karimah 861520
(ANE PERJELAS ARTINYE.. ARE U CHRIST??? (APE KM SI KRIS???? = MAKSUDNYE TEMEN ANE YANG NAMENYE KRISS) BUKAN AGAME YEE...) GET OOUT OFF MY FACE OR I KILL U ALL!!! = PERGI DAH ALO YANG NAMENYE SI KRIS, ATAU ANE KILL ENTE YANG NAMENYE KRISS SEMUANYE.. KARENE SI KRISS DULU WAKTU ANE KECIL TAMBENG DAN SUKE GANGGUIN ANAK-ANAK KECIL... GITU CUYYY..) JADI GA ADE MAKSUD ANE BERKATE KASAR TERHADAP AGAME.. TAPI ANE CUMA TAKUT ALO-ALO SI KRIS ADE DISINI... MAKASIH YAK UDAH DI BACE.. ASSALAMU'ALAIKUM...
Christ Killer
Christ Killer
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 2276
Age : 1000
Location : USA
Job/hobbies : KILLING NASRANI NOT NASRUDIN
Humor : I WILL KILL U CHRIST...
Reputation : 2
Points : 5894
Registration date : 2011-01-19

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by agus on Wed 02 Mar 2011, 12:39 am

@Christ Killer wrote:yang terpenting yang ngajarinnya dan pembimbingnya jangan ampe stress ngadepinnya..
Akhlakul Karimah 706181

minimal mereka enggak syirik udah bagus bro...

_________________
Jika pikiran bisa memikirkannya, dan hati saya dapat mempercayainya - maka saya bisa mencapainya
agus
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 13070
Registration date : 2010-04-16

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Christ Killer on Wed 02 Mar 2011, 12:47 am

syirik memang tanda tak mampu.. Akhlakul Karimah 581260

_________________
Akhlakul Karimah 380756 Akhlakul Karimah 380756 ARE U CHRIST???!!!!GET OOUT OFF MY FACE OR I KILL U ALL!!! Akhlakul Karimah 380756 Akhlakul Karimah 380756 Akhlakul Karimah 861520 Akhlakul Karimah 861520 Akhlakul Karimah 861520 Akhlakul Karimah 861520
(ANE PERJELAS ARTINYE.. ARE U CHRIST??? (APE KM SI KRIS???? = MAKSUDNYE TEMEN ANE YANG NAMENYE KRISS) BUKAN AGAME YEE...) GET OOUT OFF MY FACE OR I KILL U ALL!!! = PERGI DAH ALO YANG NAMENYE SI KRIS, ATAU ANE KILL ENTE YANG NAMENYE KRISS SEMUANYE.. KARENE SI KRISS DULU WAKTU ANE KECIL TAMBENG DAN SUKE GANGGUIN ANAK-ANAK KECIL... GITU CUYYY..) JADI GA ADE MAKSUD ANE BERKATE KASAR TERHADAP AGAME.. TAPI ANE CUMA TAKUT ALO-ALO SI KRIS ADE DISINI... MAKASIH YAK UDAH DI BACE.. ASSALAMU'ALAIKUM...
Christ Killer
Christ Killer
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 2276
Age : 1000
Location : USA
Job/hobbies : KILLING NASRANI NOT NASRUDIN
Humor : I WILL KILL U CHRIST...
Reputation : 2
Points : 5894
Registration date : 2011-01-19

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Thu 15 Sep 2011, 8:34 pm

@hamba tuhan wrote:Akal dan nurani seorang setiap manusia dapat dilihat melalui kelakuan yang biasa ia tampakkan dalam keseharian. Dengan kata lain, akhlak merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketinggian akal dan nurani seseorang.

Aisyah ra pernah menuturkan:
“Rasulullah bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji, beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan”. (HR. Ahmad)

Al-Husein cucu Rasulullah saw menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Ia berkata: “Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah saw terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau, ayahku menuturkan: “Beliau saw senantiasa tersenyum, luhur budi pekerti lagi rendah hati, beliau bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya”.

Seorang lelaki menemui Rasulullah saw dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah agama itu?”. Rasulullah saw menjawab, “Akhlak yang baik”. Kemudian ia mendatangi Nabi dari sebelah kanannya dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah agama itu?”. Nabi saw menjawab, “Akhlak yang baik”. Kemudian ia menghampiri Nabi saw dari sebelah kiri dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah agama itu?”. Dia bersabda, “Akhlak yang baik”. Kemudian ia mendatanginya dari sebelah kirinya dan bertanya, “Apakah agama itu?”. Rasulullah saw menoleh kepadanya dan bersabda, “Belum jugakah engkau mengerti? Agama itu akhlak yang baik”. (al-Targhib wa al-Tarhib 3:405)

Nabi saw bersadba, “Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang berakhlak baik”. (HR. Abu Dawud)

Dengan demikian, ibadah dan akhlak merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ibadah dan akhlak laksana pohon dengan buahnya. Kualitas akhlak merupakan cermin dari kualitas ibadah seseorang. Setiap manusia pastilah memiliki akhlak. Dan setiap akhlakqul karimah merupakan buah dari ketaataannya kepada Allah swt.

Kata akhlak secara etimologi berasal dari kata al-akhlaaqu yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluqu yang berarti tabiat, kelakuan, perangai, adat kebiasaan atau khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat.

Pengertian Akhlak
Secara terminologi, akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada dan memanifestasikan nilai-nilai Iman, Islam dan Ihsan.

Menurut Imam Ghazali, akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran.

Sedangkan karimah berarti mulia, terpuji, baik. Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah.

Peranan Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan
Aqidah yang kuat merupakan akar bagi tegak dan kokohnya bangunan Islam. Kemudian syariah dan ibadah merupakan cabang-cabang yang akan membuatnya semakin rimbun, tampak subur, teduh dan kian menjulang. Sementara akhlak adalah buah yang akan dihasilkan oleh pohon yang berakarkan aqidah serta bercabang syariah dan berdaun ibadah. Pohon yang baik, tentunya akan menghasilkan buah yang baik. Maka aqidah, syariah serta ibadah yang mantab tentunya akan menghasilkan akhlak yang mantab pula, yaitu akhlakul karimah.

Akhlak merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat mendasar dan vital. Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Rasulullah saw ke muka bumi ini yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sebagimana tertuang dalam salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim)

Selain itu, Rasulullah saw juga bersabda:
“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Berdasarkan hadits di atas, dapat dilihat bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia bukan hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja, namun bagi seluruh manusia.

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. QS. Al Anbiyaa: 107

Ayat ini dikaitkan dengan hadits yang berbunyi “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim) menyiratkan satu isyarat bahwa Rasulullah saw diutus untuk akhlak manusia yang merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah swt. Akhlak mulia menjadi salah satu perintah vital di dalam Al Quran yang dilaksanakan dengan meneladani Rasulullah saw.

‘Aisyah ra. ditanya mengenai akhlaq Rasulullah saw, maka beliau menjawab “Akhlaq Rasulullah adalah Al Quran”. (HR. Muslim)

Dunia ini adalah alam sosialis yang mengharuskan setiap manusia atau bahkan hewan dan tumbuhan untuk dapat saling berinteraksi dengan baik. Dan itulah urgensi dari akhlakul karimah, sebagai sarana yang dapat melahirkan kehidupan sosial yang tenteram tanpa gontok-gontokan.

Pada hakikatnya, hidup adalah untuk beribadah kepada Allah swt semata sebagaimana firman Allah swt yang artinya:

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” QS. Adz Dzariyaat:56

Dan tentunya, ketenteraman dalam beribadah akan semakin mudah diraih manakala ketenteraman kehidupan pun ada. Dan ketenteraman hidup tentunya akan sangat membutuhkan timbal balik akhlakul karimah antar individu.

Nabi saw bersabda, “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?”. Mereka menjawab, “Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta”. Beliau lalu menjelaskan, “orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat, puasa dan zakatnya. Namun ia pernah mencela orang, mencaci orang, memakan harta orang, memukul dan menumpakan darah orang. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua, diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Maka iapun dilemparkan ke neraka.” (HR. Muslim dan Tirmidzi)

Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman”. Mereka bertanya, “Siapa ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya.” (HR. Muslim dan Imam Ahmad)

Beberapa orang datang kepada Rasulullah saw. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, fulanah terkenal rajin mengerjakan shalat, berpuasa dan berzakat. Hanya saja, ia sering menyakiti tetangganya”. Rasul saw menjawab, “Dia di neraka”. Lalu disebutkan ada seorang wanita yang shalat, puasa dan zakatnya biasa saja tetapi ia tidak menyakiti tetangganya. Maka Rasul saw menjawab, “Dia di surga”.

Bagaimana mungkin seorang yang rajin beribadah dapat masuk neraka, sementara yang biasa-biasa saja masuk surga hanya karena yang rajin beribadah suka menyakiti tetangganya sedangkan yang biasa-biasa saja tidak pernah menyakiti tetangganya? Mudah saja. Loginya, seorang yang biasa menyakiti tetangganya tentunya ia mempunyai hutang yang harus dibayar di akhirat. Bagaimana jika hutang atau dosa kepada tetangganya itu ternyata jauh lebih besar ketimbang amal ibadahnya? Tentu saja jawabannya adalah “Neraka”. Yang harus kita ingat adalah, kita tidak pernah tahu bahwa keburukan yang kita lakukan kepada sesama dan kita anggap sepele ternyata besar di mata Allah swt karena meninggalkan luka yng teramat mendalam di hati hamba-Nya. Sebaliknya, kita juga tidak pernah tahu manakala amala ibadah yang kita sangka sangat besar, ternyata sangat sepele bahkan tidak bernilai di mata Allah swt karena berunsur riya’ dan sebagainya. Wallahua’lam

Syarat-Syarat (Kriteria) Akhlak
Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai akhlak jika ia memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Dilakukan berulang-ulang (continue). Jika dilakukan sekali saja atau jarang-jarang maka tidak dapat disebut sebagai akhlak. Sebagai contoh: jika seseorang tiba-tiba memberi hadiah kepada orang lain karena alasan tertentu maka orang tersebut tidak dapat dikatakan berakhlak mulia.
2.Timbul dengan sendirinya, tanpa pikir-pikir atau ditimbang berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasan baginya. Jika suatu pernuatan dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbang-timbang, apalagi karena terpaksa maka perbuatan itu bukanlah pencerminan akhlak. (Ensiklopedi Islam, Jilid I, 1993:102)

Sifat Akhlak Islami
Bagaimanakah yang dimaksud dengan akhlak Islami? Akhlak Islami bersumber dari Al Quran dan Al Hadits, sifatnya tetap (tidak berubah-ubah) dan ia berlaku untuk selamanya-lamanya. Sedangkan etika dan moral hanya bersumber dari adat istiadat dan pikiran manusia, ia hanya berlaku pada waktu tertentu dan di tempat tertentu saja, ia selalu berubah-ubah (berubah-ubah seiring bergantinya masa dan kepemimpinan). Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos yang berarti kebiasaan. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Baik dan buruk dalam pandangan akhlak adalah bergantung pada Al Quran dan Hadits yang selamanya tidak akan pernah berubah. Sedangkan dalam pandangan etika dan moral, baik dan buruk adalah bergantung kepada adat istiadat dan pemikiran manusia yang masih berlaku di suatu waktu dan tempat.

KESIMPULAN
Kemuliaan akhlak adalah maklumat utama bagi ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw tentang tujuan pengutusan beliau ke muka bumi:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim)

Berdasarkan pengertiannya, maka akhlak bukanlah sesuatu yang ada dan melekat pada diri seseorang dengan sendirinya, melainkan ditanam dan dilekatkan melalui suatu usaha atau proses (pembiasaan).

Fungsi akhlakul karimah dalam kehidupan adalah sebagai buah dari satu-satunya latar belakang diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah (menyembah) kepada Allah swt. Karena akhlakul karimah merupakan cermin dari berbagai aktivitas ibadah kepada Allah swt. Tanpa buah (akhlakul karimah) ini maka ibadah hanyalah sebagai upacara dan gerak-gerik yang tidak memiliki nilai dan manfaat apa-apa.

islam emang tidak jelas!!

apa ajaran islam?? akhlakul karimah.. apa itu?? tindakan mulia yang berdasar quran dan hadis.. tindakan mulia seperti apa di quran dan hadis?? silahkan dijawab...

heran ane.. bahas ajaran islam yang baik itu gimana aja kok ga bisa!!

mau tau inti ajaran sebelah?? ajaran yang kalian palsu itu??

nih!!
1. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budimu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!!!!!!!!

bisa ga islam, ajaran palsu itu punya ajaran ini???????????

Kapan Yesus membunuh>berapa yang dibunuh akibat mohamad.

Kapan Yesus kawin>berapa yang dikawin dan cerai mohamad? berapa yang diperkosa mohamad? berapa budak sek mohamad??

Yesus berkorban diri> berapa orang yang dikorbankan mohamad hanya untuk mencapai tujuannya..

ini akhlakul karimah??? ha..ha..ha..ha.....
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by mencari petunjuk on Thu 15 Sep 2011, 8:43 pm

@ramayana wrote:
@hamba tuhan wrote:Akal dan nurani seorang setiap manusia dapat dilihat melalui kelakuan yang biasa ia tampakkan dalam keseharian. Dengan kata lain, akhlak merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketinggian akal dan nurani seseorang.

Aisyah ra pernah menuturkan:
“Rasulullah bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji, beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan”. (HR. Ahmad)

Al-Husein cucu Rasulullah saw menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Ia berkata: “Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah saw terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau, ayahku menuturkan: “Beliau saw senantiasa tersenyum, luhur budi pekerti lagi rendah hati, beliau bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya”.

Seorang lelaki menemui Rasulullah saw dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah agama itu?”. Rasulullah saw menjawab, “Akhlak yang baik”. Kemudian ia mendatangi Nabi dari sebelah kanannya dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah agama itu?”. Nabi saw menjawab, “Akhlak yang baik”. Kemudian ia menghampiri Nabi saw dari sebelah kiri dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah agama itu?”. Dia bersabda, “Akhlak yang baik”. Kemudian ia mendatanginya dari sebelah kirinya dan bertanya, “Apakah agama itu?”. Rasulullah saw menoleh kepadanya dan bersabda, “Belum jugakah engkau mengerti? Agama itu akhlak yang baik”. (al-Targhib wa al-Tarhib 3:405)

Nabi saw bersadba, “Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang berakhlak baik”. (HR. Abu Dawud)

Dengan demikian, ibadah dan akhlak merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ibadah dan akhlak laksana pohon dengan buahnya. Kualitas akhlak merupakan cermin dari kualitas ibadah seseorang. Setiap manusia pastilah memiliki akhlak. Dan setiap akhlakqul karimah merupakan buah dari ketaataannya kepada Allah swt.

Kata akhlak secara etimologi berasal dari kata al-akhlaaqu yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluqu yang berarti tabiat, kelakuan, perangai, adat kebiasaan atau khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat.

Pengertian Akhlak
Secara terminologi, akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada dan memanifestasikan nilai-nilai Iman, Islam dan Ihsan.

Menurut Imam Ghazali, akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran.

Sedangkan karimah berarti mulia, terpuji, baik. Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah.

Peranan Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan
Aqidah yang kuat merupakan akar bagi tegak dan kokohnya bangunan Islam. Kemudian syariah dan ibadah merupakan cabang-cabang yang akan membuatnya semakin rimbun, tampak subur, teduh dan kian menjulang. Sementara akhlak adalah buah yang akan dihasilkan oleh pohon yang berakarkan aqidah serta bercabang syariah dan berdaun ibadah. Pohon yang baik, tentunya akan menghasilkan buah yang baik. Maka aqidah, syariah serta ibadah yang mantab tentunya akan menghasilkan akhlak yang mantab pula, yaitu akhlakul karimah.

Akhlak merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat mendasar dan vital. Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Rasulullah saw ke muka bumi ini yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sebagimana tertuang dalam salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim)

Selain itu, Rasulullah saw juga bersabda:
“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Berdasarkan hadits di atas, dapat dilihat bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia bukan hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja, namun bagi seluruh manusia.

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. QS. Al Anbiyaa: 107

Ayat ini dikaitkan dengan hadits yang berbunyi “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim) menyiratkan satu isyarat bahwa Rasulullah saw diutus untuk akhlak manusia yang merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah swt. Akhlak mulia menjadi salah satu perintah vital di dalam Al Quran yang dilaksanakan dengan meneladani Rasulullah saw.

‘Aisyah ra. ditanya mengenai akhlaq Rasulullah saw, maka beliau menjawab “Akhlaq Rasulullah adalah Al Quran”. (HR. Muslim)

Dunia ini adalah alam sosialis yang mengharuskan setiap manusia atau bahkan hewan dan tumbuhan untuk dapat saling berinteraksi dengan baik. Dan itulah urgensi dari akhlakul karimah, sebagai sarana yang dapat melahirkan kehidupan sosial yang tenteram tanpa gontok-gontokan.

Pada hakikatnya, hidup adalah untuk beribadah kepada Allah swt semata sebagaimana firman Allah swt yang artinya:

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” QS. Adz Dzariyaat:56

Dan tentunya, ketenteraman dalam beribadah akan semakin mudah diraih manakala ketenteraman kehidupan pun ada. Dan ketenteraman hidup tentunya akan sangat membutuhkan timbal balik akhlakul karimah antar individu.

Nabi saw bersabda, “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?”. Mereka menjawab, “Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta”. Beliau lalu menjelaskan, “orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat, puasa dan zakatnya. Namun ia pernah mencela orang, mencaci orang, memakan harta orang, memukul dan menumpakan darah orang. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua, diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Maka iapun dilemparkan ke neraka.” (HR. Muslim dan Tirmidzi)

Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman”. Mereka bertanya, “Siapa ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya.” (HR. Muslim dan Imam Ahmad)

Beberapa orang datang kepada Rasulullah saw. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, fulanah terkenal rajin mengerjakan shalat, berpuasa dan berzakat. Hanya saja, ia sering menyakiti tetangganya”. Rasul saw menjawab, “Dia di neraka”. Lalu disebutkan ada seorang wanita yang shalat, puasa dan zakatnya biasa saja tetapi ia tidak menyakiti tetangganya. Maka Rasul saw menjawab, “Dia di surga”.

Bagaimana mungkin seorang yang rajin beribadah dapat masuk neraka, sementara yang biasa-biasa saja masuk surga hanya karena yang rajin beribadah suka menyakiti tetangganya sedangkan yang biasa-biasa saja tidak pernah menyakiti tetangganya? Mudah saja. Loginya, seorang yang biasa menyakiti tetangganya tentunya ia mempunyai hutang yang harus dibayar di akhirat. Bagaimana jika hutang atau dosa kepada tetangganya itu ternyata jauh lebih besar ketimbang amal ibadahnya? Tentu saja jawabannya adalah “Neraka”. Yang harus kita ingat adalah, kita tidak pernah tahu bahwa keburukan yang kita lakukan kepada sesama dan kita anggap sepele ternyata besar di mata Allah swt karena meninggalkan luka yng teramat mendalam di hati hamba-Nya. Sebaliknya, kita juga tidak pernah tahu manakala amala ibadah yang kita sangka sangat besar, ternyata sangat sepele bahkan tidak bernilai di mata Allah swt karena berunsur riya’ dan sebagainya. Wallahua’lam

Syarat-Syarat (Kriteria) Akhlak
Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai akhlak jika ia memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Dilakukan berulang-ulang (continue). Jika dilakukan sekali saja atau jarang-jarang maka tidak dapat disebut sebagai akhlak. Sebagai contoh: jika seseorang tiba-tiba memberi hadiah kepada orang lain karena alasan tertentu maka orang tersebut tidak dapat dikatakan berakhlak mulia.
2.Timbul dengan sendirinya, tanpa pikir-pikir atau ditimbang berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasan baginya. Jika suatu pernuatan dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbang-timbang, apalagi karena terpaksa maka perbuatan itu bukanlah pencerminan akhlak. (Ensiklopedi Islam, Jilid I, 1993:102)

Sifat Akhlak Islami
Bagaimanakah yang dimaksud dengan akhlak Islami? Akhlak Islami bersumber dari Al Quran dan Al Hadits, sifatnya tetap (tidak berubah-ubah) dan ia berlaku untuk selamanya-lamanya. Sedangkan etika dan moral hanya bersumber dari adat istiadat dan pikiran manusia, ia hanya berlaku pada waktu tertentu dan di tempat tertentu saja, ia selalu berubah-ubah (berubah-ubah seiring bergantinya masa dan kepemimpinan). Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos yang berarti kebiasaan. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Baik dan buruk dalam pandangan akhlak adalah bergantung pada Al Quran dan Hadits yang selamanya tidak akan pernah berubah. Sedangkan dalam pandangan etika dan moral, baik dan buruk adalah bergantung kepada adat istiadat dan pemikiran manusia yang masih berlaku di suatu waktu dan tempat.

KESIMPULAN
Kemuliaan akhlak adalah maklumat utama bagi ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw tentang tujuan pengutusan beliau ke muka bumi:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhari, Baihaqi, dan Hakim)

Berdasarkan pengertiannya, maka akhlak bukanlah sesuatu yang ada dan melekat pada diri seseorang dengan sendirinya, melainkan ditanam dan dilekatkan melalui suatu usaha atau proses (pembiasaan).

Fungsi akhlakul karimah dalam kehidupan adalah sebagai buah dari satu-satunya latar belakang diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah (menyembah) kepada Allah swt. Karena akhlakul karimah merupakan cermin dari berbagai aktivitas ibadah kepada Allah swt. Tanpa buah (akhlakul karimah) ini maka ibadah hanyalah sebagai upacara dan gerak-gerik yang tidak memiliki nilai dan manfaat apa-apa.

islam emang tidak jelas!!

apa ajaran islam?? akhlakul karimah.. apa itu?? tindakan mulia yang berdasar quran dan hadis.. tindakan mulia seperti apa di quran dan hadis?? silahkan dijawab...

heran ane.. bahas ajaran islam yang baik itu gimana aja kok ga bisa!!

mau tau inti ajaran sebelah?? ajaran yang kalian palsu itu??

nih!!
1. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budimu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!!!!!!!!

bisa ga islam, ajaran palsu itu punya ajaran ini???????????

Kapan Yesus membunuh>berapa yang dibunuh akibat mohamad.

Kapan Yesus kawin>berapa yang dikawin dan cerai mohamad? berapa yang diperkosa mohamad? berapa budak sek mohamad??

Yesus berkorban diri> berapa orang yang dikorbankan mohamad hanya untuk mencapai tujuannya..

ini akhlakul karimah??? ha..ha..ha..ha.....

Ul. 6:5 Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.

Im. 19:18 Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri; Akulah TUHAN.

yesus jiplak punya musa ya????


_________________
jelasnggakAkhlakul Karimah AFu_CindyFaceWarp
mencari petunjuk
mencari petunjuk
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1217
Age : 35
Reputation : -4
Points : 4856
Registration date : 2010-10-17

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Jangan Ngaco on Thu 15 Sep 2011, 9:10 pm

@ramayana wrote:

islam emang tidak jelas!!

loh yang bilang gitu sapa? kamu sendiri kan!
berarti kamu yang tidak jelas,, mari ditanya apa saja yang tidak jelas??

@ramayana wrote:
apa ajaran islam?? akhlakul karimah.. apa itu?? tindakan mulia yang berdasar quran dan hadis.. tindakan mulia seperti apa di quran dan hadis?? silahkan dijawab...

oh ini yang mo ditanyakan!
saya jawab secara singkat aja ya mengingat kemampuan dan kapasitas otak setiap orang berbeda,, Akhlakul Karimah 104311

apa ajaran islam?? semua yang di ajarkan islam!!

akhlakul karimah.. apa itu?? semua tingkah laku yang diridhai Allah SWT.

tindakan mulia yang berdasar quran dan hadis.. tindakan mulia seperti apa di quran dan hadis??

Kamiperintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: `Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku da kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah
kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri`.
(QS. 46:15)

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,
(QS. 4:36)

Dan
janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
(QS. 7:56)


Danbelanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
(QS. 2:195)

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkanorang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuh mu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.
(QS. 17:7)

Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong kawannya. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentramandan menaungi mereka dengan rahmat. Para malaikat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. (HR. Muslim)

Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan dengan berwajah ceria (senyum). (HR. Muslim)

Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. (HR. Asysyihaab)

Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. (HR. Abu Hanifah)

Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah.(HR. Ath-Thabrani)

Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya. (HR. Bukhari).

Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena berarti dia mensyukurinya, dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. (HR. Ath-Thabrani)

Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jazakallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. (HR. Tirmidzi dan An-Nasaa'i)

Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (dianggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. (HR. Ad-Dailami)

Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta), dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikannya kepada orang yang tidak punya bekal. (HR. Muslim)

Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan, kamipun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan
berbuat zalim". Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, "Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". (HR. Tirmidzi)


beberapa link berikut jg membahasnya
https://murtadinkafirun.forumotion.com/t10696-selalu-ada-kebaikan-di-dalam-segala-hal?highlight=kebaikan

https://murtadinkafirun.forumotion.com/t9025-dengan-kasih-sayang-manusia-dan-bumi-bisa-bersanding?highlight=kasih

https://murtadinkafirun.forumotion.com/t8444-kasih-sayang-rasulullah-saw?highlight=kasih

masiiiiiiiiih baanyaaaakkkk laagi,,,,,,,,,

@ramayana wrote:
heran ane.. bahas ajaran islam yang baik itu gimana aja kok ga bisa!!

loh kan da saya bahas dikit,,, tu atas!!

@ramayana wrote:
mau tau inti ajaran sebelah?? ajaran yang kalian palsu itu??

nih!!
1. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budimu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!!!!!!!!

bisa ga islam, ajaran palsu itu punya ajaran ini???????????

loh cm 2 biji toh!! wah lengkap sekaleeee!!
tp ajaran yang g kasih banyak kan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ramayana wrote:
Kapan Yesus membunuh>berapa yang dibunuh akibat mohamad.

Kapan Yesus kawin>berapa yang dikawin dan cerai mohamad? berapa yang diperkosa mohamad? berapa budak sek mohamad??

Yesus berkorban diri> berapa orang yang dikorbankan mohamad hanya untuk mencapai tujuannya..

ini akhlakul karimah??? ha..ha..ha..ha.....

???????????????????????


Last edited by Jangan Ngaco on Thu 15 Sep 2011, 9:42 pm; edited 2 times in total

_________________
KOMUNITAS PEMBELA ISLAM DINUL HAQ
''Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.'' (QS. At- Taubah [9] : 32)

By:U,Me
Jangan Ngaco
Jangan Ngaco
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 813
Location : SumSel
Job/hobbies : Memaafkan
Humor : kasihan umat yang diwarisi dosa
Reputation : 12
Points : 3944
Registration date : 2011-08-07

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Frontline Defender on Thu 15 Sep 2011, 9:32 pm

@ramayana wrote:islam emang tidak jelas!!
jelasnggak
Akhlakul Karimah AFu_CindyFaceWarp
@ramayana wrote:mau tau inti ajaran sebelah?? ajaran yang kalian palsu itu??

nih!!
1. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budimu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!!!!!!!!

bisa ga islam, ajaran palsu itu punya ajaran ini???????????
contoh kasus :
misalken elu seorang hakim di china, & di china, hukuman bagi koruptor adalah hukuman mati, nah kebetulan anggota keluargamu yang jadi terpidana kasus korupsi...
Pertanyaannya : apakah yg elu perbuat berdasarkan "ajaran sebelah"? akankah elu menjatuhkan hukuman mati terhadap anggota keluargamu? silahken dijawab!
Akhlakul Karimah 380756

_________________
5:75. Al Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).

5:116. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?” Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib”.
Frontline Defender
Frontline Defender
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 739
Reputation : 4
Points : 3859
Registration date : 2011-09-05

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Fri 16 Sep 2011, 3:08 pm

oh ini yang mo ditanyakan!
saya jawab secara singkat aja ya mengingat kemampuan dan kapasitas otak setiap orang berbeda,,

apa ajaran islam?? semua yang di ajarkan islam!!

akhlakul karimah.. apa itu?? semua tingkah laku yang diridhai Allah SWT.

tindakan mulia yang berdasar quran dan hadis.. tindakan mulia seperti apa di quran dan hadis??

Kamiperintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: `Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku da kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah
kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri`.
(QS. 46:15)

bagaimana kalau orang tuanya kafir????
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,
(QS. 4:36)

bagaimana perlakuan kepada kafir??

QS 9:123
Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

ini rahmad buat semesta??

Dan
janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
(QS. 7:56)

orang orang yang baik itu yang gimana??
apakah non muslim termasuk??

Danbelanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
(QS. 2:195)

yah.. jihad.

pantesan ga ada muslim yang dermawan dan senang menolong orang.. paling pol juga yang di tolong seagama..

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkanorang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuh mu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.
(QS. 17:7)

iki opo?????? ayat koyok ngene kok di munculkan..
berbuat baik gagi diri sendir..
berbuat jahat bagi diri sendiri.. ha..ha..ha...

Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong kawannya. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentramandan menaungi mereka dengan rahmat. Para malaikat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. (HR. Muslim)

ini berlaku bila menolong..
seorang mukmin..
seorang muslim..
ha..ha..ha.. ini rahmatan lil ilamin??????


Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan dengan berwajah ceria (senyum). (HR. Muslim)

ha..ha..ha... siapa yangdisebut kawan ini?? seorang muslim? ha..ha..ha...


Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. (HR. Asysyihaab)

DALAM KURUNG!!!!! BERBUAT BAIK. DALAM KURUNG!!!!!!
ha..ha..ha..ha....

Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. (HR. Abu Hanifah)
maksudnya opo?? apa hubungane ama akhsanul korimah?????

Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah.(HR. Ath-Thabrani)

iki ajaran aksanul korimahnya mana?????
wong isinya.. ada yang dikhususkan melayani..
lha orang banyak itu siapa???? non muslim juga?? mana ayatnya?? ha..ha..ha...

Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya. (HR. Bukhari).

kebaikan kepada siapa???

Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena berarti dia mensyukurinya, dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. (HR. Ath-Thabrani)


lha hubungannya ama rahmatan lil ilamin apa????
ini apa ngefek ama orang lain???????

capek deh..

Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jazakallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. (HR. Tirmidzi dan An-Nasaa'i)

Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (dianggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. (HR. Ad-Dailami)

Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta), dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikannya kepada orang yang tidak punya bekal. (HR. Muslim)

Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan, kamipun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan
berbuat zalim". Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, "Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". (HR. Tirmidzi)

ane rangkum ajalah.. capek.

thanks ente udah usaha kasih ayat.. ane hargai daripada yang lain.. sip sip..

cuman sorry bro.. ga ada yang bener bener ajaran yang bisa diartikan memberi rahmat buat semesta.. alias kepada siapa saja..

bisakah anda tambahhi ayat yang lebih baik lagi?????

saya kasih contoh!

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!!

jelas, padat, singkat, dan dasyat!!

sesamamu manusia.. tidak perduli agama apapun.. ras manapun.. dan siapapaun. Mantap kan???
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Fri 16 Sep 2011, 3:13 pm

@Frontline Defender wrote:
@ramayana wrote:islam emang tidak jelas!!
jelasnggak
Akhlakul Karimah AFu_CindyFaceWarp
@ramayana wrote:mau tau inti ajaran sebelah?? ajaran yang kalian palsu itu??

nih!!
1. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budimu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!!!!!!!!

bisa ga islam, ajaran palsu itu punya ajaran ini???????????
contoh kasus :
misalken elu seorang hakim di china, & di china, hukuman bagi koruptor adalah hukuman mati, nah kebetulan anggota keluargamu yang jadi terpidana kasus korupsi...
Pertanyaannya : apakah yg elu perbuat berdasarkan "ajaran sebelah"? akankah elu menjatuhkan hukuman mati terhadap anggota keluargamu? silahken dijawab!
Akhlakul Karimah 380756

ngomong apa ini bro?? ente ngomong agama apa hukum manusia???

ga ada ya ajaran baik di quran dan islam?????? ha..ha..ha....
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Frontline Defender on Fri 16 Sep 2011, 3:35 pm

@ramayana wrote:
@Frontline Defender wrote:
@ramayana wrote:islam emang tidak jelas!!
jelasnggak
Akhlakul Karimah AFu_CindyFaceWarp
@ramayana wrote:mau tau inti ajaran sebelah?? ajaran yang kalian palsu itu??

nih!!
1. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budimu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!!!!!!!!

bisa ga islam, ajaran palsu itu punya ajaran ini???????????
contoh kasus :
misalken elu seorang hakim di china, & di china, hukuman bagi koruptor adalah hukuman mati, nah kebetulan anggota keluargamu yang jadi terpidana kasus korupsi...
Pertanyaannya : apakah yg elu perbuat berdasarkan "ajaran sebelah"? akankah elu menjatuhkan hukuman mati terhadap anggota keluargamu? silahken dijawab!
Akhlakul Karimah 380756

ngomong apa ini bro?? ente ngomong agama apa hukum manusia???

ga ada ya ajaran baik di quran dan islam?????? ha..ha..ha....
ngomong penerapan agama pada realita! sekarang, mana jawabanmu?
Akhlakul Karimah 380756

_________________
5:75. Al Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).

5:116. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?” Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib”.
Frontline Defender
Frontline Defender
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 739
Reputation : 4
Points : 3859
Registration date : 2011-09-05

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Who am I on Fri 16 Sep 2011, 3:52 pm

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.....

PREEETTT...!!!!
LALER GEREJA MAU HOTBAH DIMARI....

cuma retorika aja ajaran kresetan lu!!!...kasihi sesama manusia...prettt !!!!
kenyataan nya , emang orang kristen kaya gimana kelakuannya...???
penuh kasih ke sesama manusia lain terutama diluar kristen???
islam aja lu sorot!!

lu buta apa pura-pura buta??? jangan hotbah dah lu...
ngerasa ajaran kristen lu paling kasih,paling bener.......

praktek ajaran kasih umat kresetan yg paling keliatan yg gue liat:

- menyerang negara lain ..(terutama yg mayoritas penduduk nya islam ) atas nama demokrasi dan hak asasi manusia ......
- zinah bebas....(ajaran kasih nih )
- bikin video porno sebanyak mungkin.....

gitu ya maksud ajaran kasih yg lu maksud....hehehe
ga deh amit-amit.....

Akhlakul Karimah 414775

Who am I
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 167
Reputation : 1
Points : 3347
Registration date : 2011-05-11

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Fri 16 Sep 2011, 4:26 pm

@Who am I wrote:Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.....

PREEETTT...!!!!
LALER GEREJA MAU HOTBAH DIMARI....

cuma retorika aja ajaran kresetan lu!!!...kasihi sesama manusia...prettt !!!!
kenyataan nya , emang orang kristen kaya gimana kelakuannya...???
penuh kasih ke sesama manusia lain terutama diluar kristen???
islam aja lu sorot!!

lu buta apa pura-pura buta??? jangan hotbah dah lu...
ngerasa ajaran kristen lu paling kasih,paling bener.......

praktek ajaran kasih umat kresetan yg paling keliatan yg gue liat:

- menyerang negara lain ..(terutama yg mayoritas penduduk nya islam ) atas nama demokrasi dan hak asasi manusia ......
- zinah bebas....(ajaran kasih nih )
- bikin video porno sebanyak mungkin.....

gitu ya maksud ajaran kasih yg lu maksud....hehehe
ga deh amit-amit.....

Akhlakul Karimah 414775

ente ngomong apa bro??

dipikir dulu lah.. berapa banyak korban rezim saddam?? berapa banyak korban akbat alqaeda dan taliban??

kaum islam bosnia siapa yang menyelamatkan?? negara islam? ha..ha..ha...
somalia.. siapa yang menengahi ampe amerika banyak korban.. lihat film black hawk down? ngapain ngurusi sesama islam bantai bantaian.. mending dibiarkan mestinya tho?? ha..ha..ha..

siapa yang datang ke vietnam?? memerangi komunis? sayang kalah..

siapa yang bantu afganistan melawan soviet??

zinah bebas?? emang kristen ajaran seks bebas ya?? ayatnya dimana? eh, urusin dulu pelacuran di mekkah.. kota suci kok berzinah ha..ha..ha..

bikin video porno sebanyak banyaknya??? ente tuh penonton utamanya ha..ha..ha..ha...

ini ada orang jualan tubuh mas.. ga ada hubungan ama ajaran Tuhan.. coba aja di arab di bebaskan.. banyak juga loh yang buat.. wong dilarang aja banyak videonya kok ha..ha..ha...

lucu lucu...
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Jangan Ngaco on Fri 16 Sep 2011, 6:53 pm

pelan,,pelan bro pelan,,,,, pelan,,,,

kan sudah saya bilang diatas kemampuan dan kapasitas otas setiap orang itu beda,,saya paham,,
makanya santai kalo capek g usah krasak karusuk,,

yang namanya manusia itu g peduli dia kafir ato bukan
emangnya kalo kafir dy bukan manusia???

kamu sendirikan yang bilang,,,

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!!
jelas, padat, singkat, dan dasyat!!
sesamamu manusia.. tidak perduli agama apapun.. ras manapun.. dan siapapaun. Mantap kan???

"kasihilah sesamamu sesama manusia seperti dirimu"

bagai mana cara melakukannya ???
silakan hadirkan ayatnya,,,

saya sudah hadirkan sedikit ayat Al Quran bahkan hadis,,, baru saya jawab pertanyaan kamu diatas

_________________
KOMUNITAS PEMBELA ISLAM DINUL HAQ
''Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.'' (QS. At- Taubah [9] : 32)

By:U,Me
Jangan Ngaco
Jangan Ngaco
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 813
Location : SumSel
Job/hobbies : Memaafkan
Humor : kasihan umat yang diwarisi dosa
Reputation : 12
Points : 3944
Registration date : 2011-08-07

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Fri 16 Sep 2011, 7:03 pm

@Jangan Ngaco wrote:pelan,,pelan bro pelan,,,,, pelan,,,,

kan sudah saya bilang diatas kemampuan dan kapasitas otas setiap orang itu beda,,saya paham,,
makanya santai kalo capek g usah krasak karusuk,,

yang namanya manusia itu g peduli dia kafir ato bukan
emangnya kalo kafir dy bukan manusia???

kamu sendirikan yang bilang,,,

saya capek karena ayatnya ga jelas semua..
kasih dong ayat yang jelas.. kepada sesama manusia.TITIK. ga ada syarat.
kalau kepada kafir kan jelas tho hukumnya di quran.. diperangi dengan kekerasan!! sadis bok..

berikan tho kalau diayat quran itu berlaku untuk semua manusia..

kita tahu sama tahu lah.. ha..ha..ha...


"kasihilah sesamamu sesama manusia seperti dirimu"

bagai mana cara melakukannya ???
silakan hadirkan ayatnya,,,

saya sudah hadirkan sedikit ayat Al Quran bahkan hadis,,, baru saya jawab pertanyaan kamu diatas

cara melakukannya?? kok aneh.. bukannya ente tahu bagaimana memperlakukan diri ente sendiri.. ya perlakukan gitu ke orang.. simple kan??

ayatnya?? bukannya udah jelas ayatnya..

seluruh ajaran alkitab itu mengandung 2 ajaran.
1. kasihilah Tuhanmu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri..

ini ayat mas.. minta apalagi?
penjabaran.. banyak tuh.. kalau di tampar pipi kiri, beri pipi kanan.. gitu contohnya he..he.. jangan praktek ke ane ya.. ha..ha..ha...
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Fri 16 Sep 2011, 7:07 pm

@ramayana wrote:
@Jangan Ngaco wrote:pelan,,pelan bro pelan,,,,, pelan,,,,

kan sudah saya bilang diatas kemampuan dan kapasitas otas setiap orang itu beda,,saya paham,,
makanya santai kalo capek g usah krasak karusuk,,

yang namanya manusia itu g peduli dia kafir ato bukan
emangnya kalo kafir dy bukan manusia???

kamu sendirikan yang bilang,,,

saya capek karena ayatnya ga jelas semua..
kasih dong ayat yang jelas.. kepada sesama manusia.TITIK. ga ada syarat.
kalau kepada kafir kan jelas tho hukumnya di quran.. diperangi dengan kekerasan!! sadis bok..

berikan tho kalau diayat quran itu berlaku untuk semua manusia..

kita tahu sama tahu lah.. ha..ha..ha...


"kasihilah sesamamu sesama manusia seperti dirimu"

bagai mana cara melakukannya ???
silakan hadirkan ayatnya,,,

saya sudah hadirkan sedikit ayat Al Quran bahkan hadis,,, baru saya jawab pertanyaan kamu diatas

cara melakukannya?? kok aneh.. bukannya ente tahu bagaimana memperlakukan diri ente sendiri.. ya perlakukan gitu ke orang.. simple kan??

ayatnya?? bukannya udah jelas ayatnya..

seluruh ajaran alkitab itu mengandung 2 ajaran.
1. kasihilah Tuhanmu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri..

ini ayat mas.. minta apalagi?
penjabaran.. banyak tuh.. kalau di tampar pipi kiri, beri pipi kanan.. gitu contohnya he..he.. jangan praktek ke ane ya.. ha..ha..ha...

kalo mau bahas masalah hukum kasih dalam alkitab disini postnya bung... maaf
https://murtadinkafirun.forumotion.com/t11378-ruang-belajar-kristen-supaya-gak-sesat-makna-hukum-kasih?highlight=kasih

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Jangan Ngaco on Fri 16 Sep 2011, 7:15 pm

@ramayana wrote:
@Jangan Ngaco wrote:pelan,,pelan bro pelan,,,,, pelan,,,,

kan sudah saya bilang diatas kemampuan dan kapasitas otas setiap orang itu beda,,saya paham,,
makanya santai kalo capek g usah krasak karusuk,,

yang namanya manusia itu g peduli dia kafir ato bukan
emangnya kalo kafir dy bukan manusia???

kamu sendirikan yang bilang,,,

saya capek karena ayatnya ga jelas semua..
kasih dong ayat yang jelas.. kepada sesama manusia.TITIK. ga ada syarat.
kalau kepada kafir kan jelas tho hukumnya di quran.. diperangi dengan kekerasan!! sadis bok..

berikan tho kalau diayat quran itu berlaku untuk semua manusia..

kita tahu sama tahu lah.. ha..ha..ha...

kamu sendiri g kasih ayat cm kasih potongan ayat,,,

@ramayana wrote:
"kasihilah sesamamu sesama manusia seperti dirimu"

bagai mana cara melakukannya ???
silakan hadirkan ayatnya,,,

saya sudah hadirkan sedikit ayat Al Quran bahkan hadis,,, baru saya jawab pertanyaan kamu diatas

cara melakukannya?? kok aneh.. bukannya ente tahu bagaimana memperlakukan diri ente sendiri.. ya perlakukan gitu ke orang.. simple kan??

ayatnya?? bukannya udah jelas ayatnya..

seluruh ajaran alkitab itu mengandung 2 ajaran.
1. kasihilah Tuhanmu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri..

ini ayat mas.. minta apalagi?
penjabaran.. banyak tuh.. kalau di tampar pipi kiri, beri pipi kanan.. gitu contohnya he..he.. jangan praktek ke ane ya.. ha..ha..ha...

loh,,, loh,, loh,, lohhh,,,
tu kan cm kasih potongan ayat,,

"kasihilah Tuhanmu" gimana caranya??????? kasih ayat full lah!

"Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri"
berikan tho kalau potongan ayat alkitab itu berlaku untuk semua manusia..!!!!!

_________________
KOMUNITAS PEMBELA ISLAM DINUL HAQ
''Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.'' (QS. At- Taubah [9] : 32)

By:U,Me
Jangan Ngaco
Jangan Ngaco
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 813
Location : SumSel
Job/hobbies : Memaafkan
Humor : kasihan umat yang diwarisi dosa
Reputation : 12
Points : 3944
Registration date : 2011-08-07

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Fri 16 Sep 2011, 7:56 pm

@Jangan Ngaco wrote:
@ramayana wrote:
@Jangan Ngaco wrote:pelan,,pelan bro pelan,,,,, pelan,,,,

kan sudah saya bilang diatas kemampuan dan kapasitas otas setiap orang itu beda,,saya paham,,
makanya santai kalo capek g usah krasak karusuk,,

yang namanya manusia itu g peduli dia kafir ato bukan
emangnya kalo kafir dy bukan manusia???

kamu sendirikan yang bilang,,,

saya capek karena ayatnya ga jelas semua..
kasih dong ayat yang jelas.. kepada sesama manusia.TITIK. ga ada syarat.
kalau kepada kafir kan jelas tho hukumnya di quran.. diperangi dengan kekerasan!! sadis bok..

berikan tho kalau diayat quran itu berlaku untuk semua manusia..

kita tahu sama tahu lah.. ha..ha..ha...

kamu sendiri g kasih ayat cm kasih potongan ayat,,,

@ramayana wrote:
"kasihilah sesamamu sesama manusia seperti dirimu"

bagai mana cara melakukannya ???
silakan hadirkan ayatnya,,,

saya sudah hadirkan sedikit ayat Al Quran bahkan hadis,,, baru saya jawab pertanyaan kamu diatas

cara melakukannya?? kok aneh.. bukannya ente tahu bagaimana memperlakukan diri ente sendiri.. ya perlakukan gitu ke orang.. simple kan??

ayatnya?? bukannya udah jelas ayatnya..

seluruh ajaran alkitab itu mengandung 2 ajaran.
1. kasihilah Tuhanmu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri..

ini ayat mas.. minta apalagi?
penjabaran.. banyak tuh.. kalau di tampar pipi kiri, beri pipi kanan.. gitu contohnya he..he.. jangan praktek ke ane ya.. ha..ha..ha...

loh,,, loh,, loh,, lohhh,,,
tu kan cm kasih potongan ayat,,

"kasihilah Tuhanmu" gimana caranya??????? kasih ayat full lah!

"Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri"
berikan tho kalau potongan ayat alkitab itu berlaku untuk semua manusia..!!!!!

maksudnya opo kang?? ga mudeng aku..

namanya kasih.. ya masak enta ga tau??

kalau penggallah, ente tau ga?? kalau perangilah, ente atu ga??
masak kasihilah ente ga tau??

sesamamu manusia!! masak ga mudeng??? walah.. ha..ha..ha...

bukan sesamamu yahudi.. atau sesamamu israel.. atau sesamamu kristen.. tapi sesamamu manusia.. yah siapa aja yang ngaku manusia harus dikasihi kayak kita memperlakukan diri kita sendiri..

serius. ga mudeng?? atau ada maksud tersembunyi dari anda?? jujur aja... ayo senjatanya dikeluarkan..

soalnya parah banget kalau ayat kayak gini ga mudeng ha..ha..ha...
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Fri 16 Sep 2011, 7:58 pm

@ramayana wrote:
@Jangan Ngaco wrote:
@ramayana wrote:
@Jangan Ngaco wrote:pelan,,pelan bro pelan,,,,, pelan,,,,

kan sudah saya bilang diatas kemampuan dan kapasitas otas setiap orang itu beda,,saya paham,,
makanya santai kalo capek g usah krasak karusuk,,

yang namanya manusia itu g peduli dia kafir ato bukan
emangnya kalo kafir dy bukan manusia???

kamu sendirikan yang bilang,,,

saya capek karena ayatnya ga jelas semua..
kasih dong ayat yang jelas.. kepada sesama manusia.TITIK. ga ada syarat.
kalau kepada kafir kan jelas tho hukumnya di quran.. diperangi dengan kekerasan!! sadis bok..

berikan tho kalau diayat quran itu berlaku untuk semua manusia..

kita tahu sama tahu lah.. ha..ha..ha...

kamu sendiri g kasih ayat cm kasih potongan ayat,,,

@ramayana wrote:
"kasihilah sesamamu sesama manusia seperti dirimu"

bagai mana cara melakukannya ???
silakan hadirkan ayatnya,,,

saya sudah hadirkan sedikit ayat Al Quran bahkan hadis,,, baru saya jawab pertanyaan kamu diatas

cara melakukannya?? kok aneh.. bukannya ente tahu bagaimana memperlakukan diri ente sendiri.. ya perlakukan gitu ke orang.. simple kan??

ayatnya?? bukannya udah jelas ayatnya..

seluruh ajaran alkitab itu mengandung 2 ajaran.
1. kasihilah Tuhanmu
2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri..

ini ayat mas.. minta apalagi?
penjabaran.. banyak tuh.. kalau di tampar pipi kiri, beri pipi kanan.. gitu contohnya he..he.. jangan praktek ke ane ya.. ha..ha..ha...

loh,,, loh,, loh,, lohhh,,,
tu kan cm kasih potongan ayat,,

"kasihilah Tuhanmu" gimana caranya??????? kasih ayat full lah!

"Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri"
berikan tho kalau potongan ayat alkitab itu berlaku untuk semua manusia..!!!!!

maksudnya opo kang?? ga mudeng aku..

namanya kasih.. ya masak enta ga tau??

kalau penggallah, ente tau ga?? kalau perangilah, ente atu ga??
masak kasihilah ente ga tau??

sesamamu manusia!! masak ga mudeng??? walah.. ha..ha..ha...

bukan sesamamu yahudi.. atau sesamamu israel.. atau sesamamu kristen.. tapi sesamamu manusia.. yah siapa aja yang ngaku manusia harus dikasihi kayak kita memperlakukan diri kita sendiri..

serius. ga mudeng?? atau ada maksud tersembunyi dari anda?? jujur aja... ayo senjatanya dikeluarkan..

soalnya parah banget kalau ayat kayak gini ga mudeng ha..ha..ha...

kalo mau bahas masalah hukum kasih dalam alkitab disini postnya bung... maaf
https://murtadinkafirun.forumotion.com/t11378-ruang-belajar-kristen-supaya-gak-sesat-makna-hukum-kasih?highlight=kasih

apa malu yesus jiplak sama musa tentang kasih?????

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Jangan Ngaco on Fri 16 Sep 2011, 8:23 pm

wah sorry bung HT ternyata sudah ada trit khusus ya

da terlanjur hanyut sih
trit yang ngebahas tingka laku eh lari ke hukum kasih!? kayak orang pacaran

@ramayana
yuk kesana buat ngebahas hukum kasih!?

sekalian shere surat yang menjelaskan tata cara dan aturan hukum kasih!!

_________________
KOMUNITAS PEMBELA ISLAM DINUL HAQ
''Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.'' (QS. At- Taubah [9] : 32)

By:U,Me
Jangan Ngaco
Jangan Ngaco
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 813
Location : SumSel
Job/hobbies : Memaafkan
Humor : kasihan umat yang diwarisi dosa
Reputation : 12
Points : 3944
Registration date : 2011-08-07

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Fri 16 Sep 2011, 8:24 pm

@Jangan Ngaco wrote:wah sorry bung HT ternyata sudah ada trit khusus ya

da terlanjur hanyut sih
trit yang ngebahas tingka laku eh lari ke hukum kasih!? kayak orang pacaran

@ramayana
yuk kesana buat ngebahas hukum kasih!?

sekalian shere surat yang menjelaskan tata cara dan aturan hukum kasih!!

biar gak campur aduk bung JN... ntar jadi gado2 deh!!!!

Akhlakul Karimah 280186

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Akhlakul Karimah

Post by barabasmurtad on Fri 16 Sep 2011, 9:23 pm


DI SINI SAYA MENGUTIP APA YANG ANDA NYATAKAN DALAM POSTINGAN ANDA:
Nabi saw bersabda, “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?”. Mereka menjawab, “Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta”. Beliau lalu menjelaskan, “orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat, puasa dan zakatnya. Namun ia pernah mencela orang, mencaci orang, memakan harta orang, memukul dan menumpakan darah orang. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua, diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Maka iapun dilemparkan ke neraka.” (HR. Muslim dan Tirmidzi)

BEGINILAH NASIB ORANG YANG MENGANDALKAN KEKUATANNYA SENDIRI UNTUK BER AKHLAKUL KARIMAH KARENA SEMUA USAHANYA ITU HANYALAH UNTUK MEMULIAKAN DIRINYA SENDIRI

SEKARANG BANDINGKANLAH DENGAN APA YANG DICATAT OLEH INJIL:

Matius: 5
5:13. "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
5:14 Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
5:15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
5:16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga ."


Matius: 9
9:5 Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah dan berjalanlah?
9:6 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa" --lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu--:"Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!"
9:7 Dan orang itupun bangun lalu pulang.
9:8 Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia.


Matius: 15
15:31 Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel.

Kisah Para Rasul: 11
11:17 Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?"
11:18 Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya: "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup."


P. Baru: Kisah Para Rasul: 21
21:19 Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceriterakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya.
21:20 Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus: "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.

I Korintus: 6
6:20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

II Korintus: 9
9:11 kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami.
9:12 Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
9:13 Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang,


DI DALAM PENGAJARAN ISLAM: membawa shalat, puasa dan zakatnya ADALAH SARANA UNTUK MEMPEROLEH KESELAMATAN NAMUN HAL INI AKAN MEMBERI CELAH KEPADA IBLIS AGAR MELALUI AMAL IBADAH INI ORANG BUKAN MEMULIAKAN ALLAH, BUKAN UNTUK MEMPEROLEH KESELAMATAN TETAPI JUSTRU UNTUK MEMULIAKAN DIRINYA SENDIRI DENGAN MENDAPATKAN PUJIAN SEBAGAI ORANG YANG HEBAT DALAM BERAMAL SOLEH DAN DENGAN DEMIKIAN UMAT ISLAM AKAN DIPERHADAPKAN PADA TAHTA KEADILAN ALLAH DAN MENERIMA HUKUMAN SESUAI DENGAN PERBUATANNYA YANG DI DASARKAN KEPADA HUKUM TAURAT.

barabasmurtad
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 273
Reputation : 16
Points : 3374
Registration date : 2011-08-19

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Fri 16 Sep 2011, 9:25 pm

@barabasmurtad wrote:
DI SINI SAYA MENGUTIP APA YANG ANDA NYATAKAN DALAM POSTINGAN ANDA:
Nabi saw bersabda, “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?”. Mereka menjawab, “Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta”. Beliau lalu menjelaskan, “orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat, puasa dan zakatnya. Namun ia pernah mencela orang, mencaci orang, memakan harta orang, memukul dan menumpakan darah orang. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua, diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Maka iapun dilemparkan ke neraka.” (HR. Muslim dan Tirmidzi)

BEGINILAH NASIB ORANG YANG MENGANDALKAN KEKUATANNYA SENDIRI UNTUK BER AKHLAKUL KARIMAH KARENA SEMUA USAHANYA ITU HANYALAH UNTUK MEMULIAKAN DIRINYA SENDIRI

SEKARANG BANDINGKANLAH DENGAN APA YANG DICATAT OLEH INJIL:

Matius: 5
5:13. "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
5:14 Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
5:15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
5:16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga ."


Matius: 9
9:5 Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah dan berjalanlah?
9:6 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa" --lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu--:"Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!"
9:7 Dan orang itupun bangun lalu pulang.
9:8 Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia.


Matius: 15
15:31 Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel.

Kisah Para Rasul: 11
11:17 Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?"
11:18 Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya: "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup."


P. Baru: Kisah Para Rasul: 21
21:19 Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceriterakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya.
21:20 Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus: "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.

I Korintus: 6
6:20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

II Korintus: 9
9:11 kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami.
9:12 Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
9:13 Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang,


DI DALAM PENGAJARAN ISLAM: membawa shalat, puasa dan zakatnya ADALAH SARANA UNTUK MEMPEROLEH KESELAMATAN NAMUN HAL INI AKAN MEMBERI CELAH KEPADA IBLIS AGAR MELALUI AMAL IBADAH INI ORANG BUKAN MEMULIAKAN ALLAH, BUKAN UNTUK MEMPEROLEH KESELAMATAN TETAPI JUSTRU UNTUK MEMULIAKAN DIRINYA SENDIRI DENGAN MENDAPATKAN PUJIAN SEBAGAI ORANG YANG HEBAT DALAM BERAMAL SOLEH DAN DENGAN DEMIKIAN UMAT ISLAM AKAN DIPERHADAPKAN PADA TAHTA KEADILAN ALLAH DAN MENERIMA HUKUMAN SESUAI DENGAN PERBUATANNYA YANG DI DASARKAN KEPADA HUKUM TAURAT.

coba kelink dibawah ini.....

https://murtadinkafirun.forumotion.com/t12542-ajaran-yesus-penuh-kutukan-dan-perkataan-yesus-penuh-caci-maki#99567

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Fri 16 Sep 2011, 9:32 pm

@barabasmurtad wrote:
DI SINI SAYA MENGUTIP APA YANG ANDA NYATAKAN DALAM POSTINGAN ANDA:
Nabi saw bersabda, “Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?”. Mereka menjawab, “Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta”. Beliau lalu menjelaskan, “orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat, puasa dan zakatnya. Namun ia pernah mencela orang, mencaci orang, memakan harta orang, memukul dan menumpakan darah orang. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua, diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Maka iapun dilemparkan ke neraka.” (HR. Muslim dan Tirmidzi)

BEGINILAH NASIB ORANG YANG MENGANDALKAN KEKUATANNYA SENDIRI UNTUK BER AKHLAKUL KARIMAH KARENA SEMUA USAHANYA ITU HANYALAH UNTUK MEMULIAKAN DIRINYA SENDIRI

SEKARANG BANDINGKANLAH DENGAN APA YANG DICATAT OLEH INJIL:

Matius: 5
5:13. "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
5:14 Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
5:15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
5:16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga ."


Matius: 9
9:5 Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah dan berjalanlah?
9:6 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa" --lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu--:"Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!"
9:7 Dan orang itupun bangun lalu pulang.
9:8 Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia.


Matius: 15
15:31 Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel.

Kisah Para Rasul: 11
11:17 Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?"
11:18 Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya: "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup."


P. Baru: Kisah Para Rasul: 21
21:19 Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceriterakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya.
21:20 Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus: "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.

I Korintus: 6
6:20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

II Korintus: 9
9:11 kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami.
9:12 Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
9:13 Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang,


DI DALAM PENGAJARAN ISLAM: membawa shalat, puasa dan zakatnya ADALAH SARANA UNTUK MEMPEROLEH KESELAMATAN NAMUN HAL INI AKAN MEMBERI CELAH KEPADA IBLIS AGAR MELALUI AMAL IBADAH INI ORANG BUKAN MEMULIAKAN ALLAH, BUKAN UNTUK MEMPEROLEH KESELAMATAN TETAPI JUSTRU UNTUK MEMULIAKAN DIRINYA SENDIRI DENGAN MENDAPATKAN PUJIAN SEBAGAI ORANG YANG HEBAT DALAM BERAMAL SOLEH DAN DENGAN DEMIKIAN UMAT ISLAM AKAN DIPERHADAPKAN PADA TAHTA KEADILAN ALLAH DAN MENERIMA HUKUMAN SESUAI DENGAN PERBUATANNYA YANG DI DASARKAN KEPADA HUKUM TAURAT.

Yoh. 20:23 Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

Mat. 6:14 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.

Mat. 6:15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu."

rupanya bapa yg mengampuni dosa ya???? bukan yesus tho.....
Akhlakul Karimah 416135 Akhlakul Karimah 416135

kalo bung barnabas mau bahas lebih lanjut silakan singgah kethread ini...
https://murtadinkafirun.forumotion.com/t12024-yesus-tdk-kuasa-mengampuni-kesalahan-dan-dosa?highlight=mengampuni

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sat 17 Sep 2011, 12:26 pm

udah?? beneran ga ada muslim yang bisa jelkaskan apa kebaikan islam?? nyerah?? ha..ha..ha... mbulet wae!!

hei hamba awoh.. buktikan dulu ajaran islam itu baik.. baru setelah okey, ente nanya ke kristen..
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by abu hanan on Sat 17 Sep 2011, 12:45 pm

baca post TS di atas?
itu HANYAH setetes darih bertetes tetes....

_________________
www.isyfatihah.wordpress.com

http://laskarislam.indonesianforum.net/

LASKAR ISLAM

↑ Grab this Headline Animator

abu hanan
abu hanan
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1391
Location : yerusalem
Job/hobbies : bersih2 al aqsha
Reputation : -60
Points : 4558
Registration date : 2011-07-08

http://www.isyfatihah.wordpress.com

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sat 17 Sep 2011, 1:10 pm

@abu hanan wrote:baca post TS di atas?
itu HANYAH setetes darih bertetes tetes....

hua..ha..ha..ha..ha.....
bertetas tetes???

kasih 1 tetes aja deh... bisa???

ente ini sarkastik apa beneran?? ha..ha..ha...
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by abu hanan on Sat 17 Sep 2011, 5:16 pm

@ramayana wrote:
@abu hanan wrote:baca post TS di atas?
itu HANYAH setetes darih bertetes tetes....

hua..ha..ha..ha..ha.....
bertetas tetes???

kasih 1 tetes aja deh... bisa???

ente ini sarkastik apa beneran?? ha..ha..ha...
1 tetes ajah kan?
bacah posting TS diatas...

_________________
www.isyfatihah.wordpress.com

http://laskarislam.indonesianforum.net/

LASKAR ISLAM

↑ Grab this Headline Animator

abu hanan
abu hanan
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1391
Location : yerusalem
Job/hobbies : bersih2 al aqsha
Reputation : -60
Points : 4558
Registration date : 2011-07-08

http://www.isyfatihah.wordpress.com

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sat 17 Sep 2011, 5:38 pm

@abu hanan wrote:
@ramayana wrote:
@abu hanan wrote:baca post TS di atas?
itu HANYAH setetes darih bertetes tetes....

hua..ha..ha..ha..ha.....
bertetas tetes???

kasih 1 tetes aja deh... bisa???

ente ini sarkastik apa beneran?? ha..ha..ha...
1 tetes ajah kan?
bacah posting TS diatas...

lha dalah!!
saya ga liat ada dari TS yang bisa kasih ane setetes.. mungkin ane ga liat kali ya...

mbok ente copy paste disini! ga berat kan?? help ya... thanks lho ha.. ha..ha...
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Sat 17 Sep 2011, 6:12 pm

@ramayana wrote:
@abu hanan wrote:
@ramayana wrote:
@abu hanan wrote:baca post TS di atas?
itu HANYAH setetes darih bertetes tetes....

hua..ha..ha..ha..ha.....
bertetas tetes???

kasih 1 tetes aja deh... bisa???

ente ini sarkastik apa beneran?? ha..ha..ha...
1 tetes ajah kan?
bacah posting TS diatas...

lha dalah!!
saya ga liat ada dari TS yang bisa kasih ane setetes.. mungkin ane ga liat kali ya...

mbok ente copy paste disini! ga berat kan?? help ya... thanks lho ha.. ha..ha...

abu hanan... coba saya diskusi dl bentar dgn siramayana ya???

ooo... jd minta setes neh!!! ok.....

“Akhlaq Rasulullah adalah Al Quran”. (HR. Muslim)... yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah didalam ALquran....

trussssssss......

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by abu hanan on Sat 17 Sep 2011, 6:34 pm

@ramayana wrote:
@abu hanan wrote:
@ramayana wrote:
@abu hanan wrote:baca post TS di atas?
itu HANYAH setetes darih bertetes tetes....

hua..ha..ha..ha..ha.....
bertetas tetes???

kasih 1 tetes aja deh... bisa???

ente ini sarkastik apa beneran?? ha..ha..ha...
1 tetes ajah kan?
bacah posting TS diatas...

lha dalah!!
saya ga liat ada dari TS yang bisa kasih ane setetes.. mungkin ane ga liat kali ya...

mbok ente copy paste disini! ga berat kan?? help ya... thanks lho ha.. ha..ha...
berat banget brow...apalagi utk kapasitas "gak bonjrot"....
bacah sekilas udah pastih dapat setetes.... = gak bonjrot.
udah bacah gak dapet setetes...= carih ajah sendirilah.
tuh..TS udah baek hatih...kasih setengah tetes.

_________________
www.isyfatihah.wordpress.com

http://laskarislam.indonesianforum.net/

LASKAR ISLAM

↑ Grab this Headline Animator

abu hanan
abu hanan
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1391
Location : yerusalem
Job/hobbies : bersih2 al aqsha
Reputation : -60
Points : 4558
Registration date : 2011-07-08

http://www.isyfatihah.wordpress.com

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sat 17 Sep 2011, 6:48 pm

abu hanan... coba saya diskusi dl bentar dgn siramayana ya???

ooo... jd minta setes neh!!! ok.....

“Akhlaq Rasulullah adalah Al Quran”. (HR. Muslim)... yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah didalam ALquran....

trussssssss......

ampun deh!! serius!!

saya minta ajaran seperti apa islam itu... jawabnya..

yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah didalam ALquran....

ane terpaksa nanya lagi.. apa perintah awoh dan apa larangan awoh??

perintah awoh.. perangilah kafir di sekelilingmu dengan kekerasan.. gitu kan?
larangannya apa? .. janganlah kamu mangambil kafir sebagai pemimpinmu.. dll dll.. ya kan??

ternyata ga ada yang namanya ajaran kebaikan di islam!! ga ada!!

mana rahmatan lil ilamin?? mana?? mana????

buat ajaran kayak Injil aja ga bisa kok ngaku agama sempurna... waladalah!!

berat banget brow...apalagi utk kapasitas "gak bonjrot"....
bacah sekilas udah pastih dapat setetes.... = gak bonjrot.
udah bacah gak dapet setetes...= carih ajah sendirilah.
tuh..TS udah baek hatih...kasih setengah tetes.

kalau logika ente okey,.. ayo jawab aja!! wong copy paste aja gampang kok malah umbar kata percuma!!

jawab aja bro!! apa ajaran kebaikan di islam!!
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by abu hanan on Sat 17 Sep 2011, 6:53 pm

bacah ajah punya TS...

Perang?Perbudakan???
gampang ituh mas....
keliling ajah di forum inih.
pasti ketemuh deh....
sayah lagih hemat energi dan tenaga dengan TIDAK MENGULANG JAWABAN._________________
www.isyfatihah.wordpress.com

http://laskarislam.indonesianforum.net/

LASKAR ISLAM

↑ Grab this Headline Animator

abu hanan
abu hanan
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1391
Location : yerusalem
Job/hobbies : bersih2 al aqsha
Reputation : -60
Points : 4558
Registration date : 2011-07-08

http://www.isyfatihah.wordpress.com

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Sat 17 Sep 2011, 6:58 pm

@abu hanan wrote:bacah ajah punya TS...

Perang?Perbudakan???
gampang ituh mas....
keliling ajah di forum inih.
pasti ketemuh deh....
sayah lagih hemat energi dan tenaga dengan TIDAK MENGULANG JAWABAN.kasih pengertian aja buat siramayana abu hanan.... bagaimana abraham berperang, bagai mana musa berperang dll.... males jg seh bahas ini aja mulu, dah basi banget diforum ini.....

dikit aja akhlak mulia yesus.... Why. 2:27 dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk--sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku--


Akhlakul Karimah 280186

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by abu hanan on Sat 17 Sep 2011, 7:06 pm

@hamba tuhan wrote:
@abu hanan wrote:bacah ajah punya TS...

Perang?Perbudakan???
gampang ituh mas....
keliling ajah di forum inih.
pasti ketemuh deh....
sayah lagih hemat energi dan tenaga dengan TIDAK MENGULANG JAWABAN.kasih pengertian aja buat siramayana abu hanan.... bagaimana abraham berperang, bagai mana musa berperang dll.... males jg seh bahas ini aja mulu, dah basi banget diforum ini.....

dikit aja akhlak mulia yesus.... Why. 2:27 dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk--sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku--


Akhlakul Karimah 280186
males brow...........
dia bilang ke pak RT (musicman) kalo kelasnyah GAK BONJROT.
tapi disinih jadi buktih bahwa masih bonjrot jugah seperti yang laen.....
ujug2-tibah2 nge-bahas perang dan budak.
bukti ajah kalo dia males......
org males ya mesti diladeni dengan males jugah.........
Akhlakul Karimah 581260

_________________
www.isyfatihah.wordpress.com

http://laskarislam.indonesianforum.net/

LASKAR ISLAM

↑ Grab this Headline Animator

abu hanan
abu hanan
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1391
Location : yerusalem
Job/hobbies : bersih2 al aqsha
Reputation : -60
Points : 4558
Registration date : 2011-07-08

http://www.isyfatihah.wordpress.com

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sat 17 Sep 2011, 7:29 pm

@hamba tuhan wrote:
@abu hanan wrote:bacah ajah punya TS...

Perang?Perbudakan???
gampang ituh mas....
keliling ajah di forum inih.
pasti ketemuh deh....
sayah lagih hemat energi dan tenaga dengan TIDAK MENGULANG JAWABAN.kasih pengertian aja buat siramayana abu hanan.... bagaimana abraham berperang, bagai mana musa berperang dll.... males jg seh bahas ini aja mulu, dah basi banget diforum ini.....

dikit aja akhlak mulia yesus.... Why. 2:27 dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk--sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku--


Akhlakul Karimah 280186

capek deh... apa perang itu adalah ajaran dari Alkitab. perang adalah keadaan.. bukan ajaran.. beda ama kitab ente.. perang adalah perintah!!

adakah di alkitab menyuruh memerangi orang non kristen dengan kekerasan lagi???

kita bahas ayat ente..

27 dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk -- sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku --

siapa ia itu??
Dan barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya akan Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa;

siapa mereka??
Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk Iblis, kepada kamu Aku berkata: Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu.

ingat lho.. hati hati ama ajaran iblis ha.ha...

mengenai..sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku

lihatlah terjemahan lain.. apa artinya.. secara garis besar artinya adalah.. kekuatan mereka yang memerintah sama seperti kekuatan yang Yesus terima dari BAPA!!

http://sabdaweb.sabda.org/bible/verse/?b=66&c=2&v=27
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Sat 17 Sep 2011, 7:35 pm

@ramayana wrote:
@hamba tuhan wrote:
@abu hanan wrote:bacah ajah punya TS...

Perang?Perbudakan???
gampang ituh mas....
keliling ajah di forum inih.
pasti ketemuh deh....
sayah lagih hemat energi dan tenaga dengan TIDAK MENGULANG JAWABAN.kasih pengertian aja buat siramayana abu hanan.... bagaimana abraham berperang, bagai mana musa berperang dll.... males jg seh bahas ini aja mulu, dah basi banget diforum ini.....

dikit aja akhlak mulia yesus.... Why. 2:27 dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk--sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku--


Akhlakul Karimah 280186

capek deh... apa perang itu adalah ajaran dari Alkitab. perang adalah keadaan.. bukan ajaran.. beda ama kitab ente.. perang adalah perintah!!

adakah di alkitab menyuruh memerangi orang non kristen dengan kekerasan lagi???

kita bahas ayat ente..

27 dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk -- sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku --

siapa ia itu??
Dan barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya akan Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa;

siapa mereka??
Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk Iblis, kepada kamu Aku berkata: Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu.

ingat lho.. hati hati ama ajaran iblis ha.ha...

mengenai..sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku

lihatlah terjemahan lain.. apa artinya.. secara garis besar artinya adalah.. kekuatan mereka yang memerintah sama seperti kekuatan yang Yesus terima dari BAPA!!

http://sabdaweb.sabda.org/bible/verse/?b=66&c=2&v=27

jadi mau bahas Why. 2:27 neh.... inget2 lho dah brp byk netter kristen kabur gara2 bahas yg ini???? salah2 yesus=iblis.... Akhlakul Karimah 51217 Akhlakul Karimah 51217

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by abu hanan on Sat 17 Sep 2011, 7:36 pm

@ramayana wrote:
@hamba tuhan wrote:
@abu hanan wrote:bacah ajah punya TS...

Perang?Perbudakan???
gampang ituh mas....
keliling ajah di forum inih.
pasti ketemuh deh....
sayah lagih hemat energi dan tenaga dengan TIDAK MENGULANG JAWABAN.kasih pengertian aja buat siramayana abu hanan.... bagaimana abraham berperang, bagai mana musa berperang dll.... males jg seh bahas ini aja mulu, dah basi banget diforum ini.....

dikit aja akhlak mulia yesus.... Why. 2:27 dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk--sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku--


Akhlakul Karimah 280186

capek deh... apa perang itu adalah ajaran dari Alkitab. perang adalah keadaan.. bukan ajaran.. beda ama kitab ente.. perang adalah perintah!!

adakah di alkitab menyuruh memerangi orang non kristen dengan kekerasan lagi???

kita bahas ayat ente..

27 dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk -- sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku --

siapa ia itu??
Dan barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya akan Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa;

siapa mereka??
Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk Iblis, kepada kamu Aku berkata: Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu.

ingat lho.. hati hati ama ajaran iblis ha.ha...

mengenai..sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku

lihatlah terjemahan lain.. apa artinya.. secara garis besar artinya adalah.. kekuatan mereka yang memerintah sama seperti kekuatan yang Yesus terima dari BAPA!!

http://sabdaweb.sabda.org/bible/verse/?b=66&c=2&v=27
iblisnyah disini
https://murtadinkafirun.forumotion.com/t11741-intisari-ajaran-kristen-pak-yesus-iblis?highlight=intisari

_________________
www.isyfatihah.wordpress.com

http://laskarislam.indonesianforum.net/

LASKAR ISLAM

↑ Grab this Headline Animator

abu hanan
abu hanan
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1391
Location : yerusalem
Job/hobbies : bersih2 al aqsha
Reputation : -60
Points : 4558
Registration date : 2011-07-08

http://www.isyfatihah.wordpress.com

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sat 17 Sep 2011, 7:36 pm

ralat dikit!!!

lihatlah terjemahan lain.. apa artinya.. secara garis besar artinya adalah.. kekuatan mereka yang memerintah sama seperti kekuatan yang Yesus terima dari BAPA!!


terjemahan yang benar mungkin kuasa!! bukan kekuatan..
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sat 17 Sep 2011, 7:47 pm

setelah ga mampu menunjukkan ajaran islam yang baik..

jadi mau bahas Why. 2:27 neh.... inget2 lho dah brp byk netter kristen kabur gara2 bahas yg ini???? salah2 yesus=iblis....


bawa aja kemari.. Yesus itu iblis?? bintang timur??

ayo... bawa kesini!!

saya off dulu.. besok atau lusa saya hajar ente ente lagi ha..ha..ha..ha....

ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by hamba tuhan on Sat 17 Sep 2011, 7:49 pm

@ramayana wrote:setelah ga mampu menunjukkan ajaran islam yang baik..

jadi mau bahas Why. 2:27 neh.... inget2 lho dah brp byk netter kristen kabur gara2 bahas yg ini???? salah2 yesus=iblis....


bawa aja kemari.. Yesus itu iblis?? bintang timur??

ayo... bawa kesini!!

saya off dulu.. besok atau lusa saya hajar ente ente lagi ha..ha..ha..ha....


kayak yesus menghajar bangsa2 kelak ya???? silakan bung..... Akhlakul Karimah 581260

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
hamba tuhan
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 19
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 14312
Registration date : 2010-09-20

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sun 18 Sep 2011, 1:50 pm

@hamba tuhan wrote:
@ramayana wrote:setelah ga mampu menunjukkan ajaran islam yang baik..

jadi mau bahas Why. 2:27 neh.... inget2 lho dah brp byk netter kristen kabur gara2 bahas yg ini???? salah2 yesus=iblis....


bawa aja kemari.. Yesus itu iblis?? bintang timur??

ayo... bawa kesini!!

saya off dulu.. besok atau lusa saya hajar ente ente lagi ha..ha..ha..ha....


kayak yesus menghajar bangsa2 kelak ya???? silakan bung..... Akhlakul Karimah 581260

walah.. ane kira tanggapan yang okey ha..ha..ha..

piye pak?? apa ajaran islam yang baik itu??

ente hamba awoh kok ga tau??
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by abu hanan on Sun 18 Sep 2011, 2:00 pm

@ramayana wrote:setelah ga mampu menunjukkan ajaran islam yang baik..

jadi mau bahas Why. 2:27 neh.... inget2 lho dah brp byk netter kristen kabur gara2 bahas yg ini???? salah2 yesus=iblis....


bawa aja kemari.. Yesus itu iblis?? bintang timur??

ayo... bawa kesini!!

saya off dulu.. besok atau lusa saya hajar ente ente lagi ha..ha..ha..ha....

bacah ajah isih lapak...
baruh komentar.

_________________
www.isyfatihah.wordpress.com

http://laskarislam.indonesianforum.net/

LASKAR ISLAM

↑ Grab this Headline Animator

abu hanan
abu hanan
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1391
Location : yerusalem
Job/hobbies : bersih2 al aqsha
Reputation : -60
Points : 4558
Registration date : 2011-07-08

http://www.isyfatihah.wordpress.com

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sun 18 Sep 2011, 2:16 pm

bacah ajah isih lapak...
baruh komentar.

ane rasa dengan 6 lapak aja udah habisin waktu kok..

jadi kalau disini udah selesai, ane mampir di tempat lain.. tenang aja.. ha..ha..ha..

eh, bisa ga sebut ajaran kebaikan di islam???

udah berkali kali balas kok ga ada jawaban sih??
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by abu hanan on Sun 18 Sep 2011, 2:20 pm

@ramayana wrote:
bacah ajah isih lapak...
baruh komentar.

ane rasa dengan 6 lapak aja udah habisin waktu kok..

jadi kalau disini udah selesai, ane mampir di tempat lain.. tenang aja.. ha..ha..ha..

eh, bisa ga sebut ajaran kebaikan di islam???

udah berkali kali balas kok ga ada jawaban sih??
posting TS dibacah ajah...

_________________
www.isyfatihah.wordpress.com

http://laskarislam.indonesianforum.net/

LASKAR ISLAM

↑ Grab this Headline Animator

abu hanan
abu hanan
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1391
Location : yerusalem
Job/hobbies : bersih2 al aqsha
Reputation : -60
Points : 4558
Registration date : 2011-07-08

http://www.isyfatihah.wordpress.com

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by abu hanan on Sun 18 Sep 2011, 2:54 pm

inih ajah...sayah pikir udah cukup.
Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman”. Mereka bertanya, “Siapa ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya.” (HR. Muslim dan Imam Ahmad)

_________________
www.isyfatihah.wordpress.com

http://laskarislam.indonesianforum.net/

LASKAR ISLAM

↑ Grab this Headline Animator

abu hanan
abu hanan
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1391
Location : yerusalem
Job/hobbies : bersih2 al aqsha
Reputation : -60
Points : 4558
Registration date : 2011-07-08

http://www.isyfatihah.wordpress.com

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by ramayana on Sun 18 Sep 2011, 3:15 pm

@abu hanan wrote:inih ajah...sayah pikir udah cukup.
Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman”. Mereka bertanya, “Siapa ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya.” (HR. Muslim dan Imam Ahmad)

ajaran kebaikannya dimana??? apakah dengan ini saya bisa jadi orang baik?? apakah mohamad menyuruh kita jadi tetangga yang membuat orang lain siapapun orang itu, menjadi aman??

orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya.. kafir merasa tidak aman bertetangga ama islam.. kenapa?

karena ayt quran bilang harus di perangi dengan kekerasan..

thanks anyway buat usahanya..

jujur.. apakah hadist yang ente kasih itu membuat rahmatan lil ilamin? adakah dari ayat quran juga?
apakah hadist itu perintah buat muslim??

tolong pak.. tidak bisakah muslim kasih ajaran islam yang baik itu?? yg kalau kita lakukan akan jadi rahmatan lil ilamin??
ramayana
ramayana
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 1220
Reputation : 4
Points : 4334
Registration date : 2011-09-13

Back to top Go down

Akhlakul Karimah Empty Re: Akhlakul Karimah

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 5 1, 2, 3, 4, 5  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum